Pengenalan


Perpustakaan Desa adalah sebuah perpustakaan kecil yang ditempatkan di suatu kawasan yang mempunyai ramai penduduk. Tujuan penubuhan perpustakaan desa adalah untuk memudahkan masyarakat sekeliling menikmati kemudahan pembacaan walaupun jauh dari pusat bandar.Ia merupakan satu cawangan yang kecil dan merupakan sebuah pusat yang akan memberi perkhidmatan dan memenuhi keperluan masyarakat setempat.
Ia merupakan satu cawangan yang kecil dan merupakan sebuah pusat yang akan memberi perkhidmatan dan memenuhi keperluan masyarakat setempat.